OPWAARDERING ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.

De beperkingen in doorvaarthoogte en -breedte onder de bruggen vormen een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen.

Niet alleen wordt op een aantal plaatsen een verbreding van het Kanaal voorzien, de oevers worden eveneens aangepast en verstevigd.

Dankzij de goede samenwerking met de Vlaamse Waterweg kan GWS haar klanten gedurende de periode van deze werken alle nodige ondersteuning geven om de aan- en afvoer van materiaal over het kanaal mogelijk te maken. Hiervoor wordt naast alternatieve aanlegplaatsen tevens voorzien in het gebruik van een ponton om de afstand tussen de kaaiwerken en aangemeerde schepen (langs spudpalen) te overbruggen.

Deel deze post